Middenschool Assebroek, Atheneum Assebroek en Atheneum Vijverhof gaan nu samen verder onder de naam Atheneum Jan Fevijn.

We hebben een nieuwe website waar u normaal automatisch naar doorgestuurd wordt.
Gelieve hier te klikken als er niets gebeurt.